Monday, June 15, 2009

Ang Alibata

Ang Baybayin ay ang pinakalumang wika sa Pilipinas. Ang baybayin ay naging alibata.
Ang mga sagisag ay ang mga pantig sa Tagalog. Pinalitan ng mga Kastila ang alibata sa Latin ng alpabeto o letra ng dumating sila.

Mga Alpabeto: Filipino at Ingles

Bagong alpabetong Filipino = 28 letra. Ang tawag sa mga letra ng alphabetong Filipino ay ayon sa bigkas-Ingles ng mga Pilipino maliban sa n (enye) na tawag-Kastila.

A B C D E F G H I J K L M N
ey bi si di i ef dzi eyts ay dzey kay el em en

N NG O P Q R S T U V W X Y Z
enye endzi o p kyu ar es ti yu vi dobolyu eks way zi

Letrang orihinal ng Filipinong abakada = 20 letra. Ang mga ito ay ginagamit sa mga karaniwang salitang tinanggap o naasimila na sa bokabularyo o talasalitaan ng wikang pambansa.

A B K D E G H I L M N NG O
ah ba ka da eh ga ha ih la ma na nang oh

P R S T U W Y
pa ra sa ta uh wa ya

No comments:

Post a Comment